هوشمند ساختار اسپادانا

  • Four Channel analog Video
  • one bidirectional data on fiber optic core
  • Four Channel analog Video
  • one bidirectional Audio on fiber optic core

   

   

  • 8 Channel analog Video
  • 1 bidirectional data on fiber optic core

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت توسط هوشمند ساختار اسپادانا محفوظ می باشد.