هوشمند ساختار اسپادانا

    • Duplex LC Connector
    • Multi Mode Fiber 
    • 1.25 Gbps Data Transmission
    • Transmission Wavelength 850nm
    • 550m Transmission Distance 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت توسط هوشمند ساختار اسپادانا محفوظ می باشد.