هوشمند ساختار اسپادانا

محصولات موجود در دسته بندی:

SFP 100G-1.25G

ماژول SFP هوشمند ساختار اسپادانا ، یک ماژول بسیار قابل اعتماد و با عملکرد عالی برای انتقال اطلاعات بر روی بستر فیبر نوری می باشد.
  • Single Mode Fiber
  • Simplex LC Connector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • WDM Technology 1490/1550
  • Bidirectional Transmission
  • 80 Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Simplex LC Connector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • WDM Technology 1490/1550
  • Bidirectional Transmission
  • 160 Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Simplex LC Connector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • WDM Technology 1310/1550
  • Bidirectional Transmission
  • 20 Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Duplex LC Connector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Wavelength: 1310nm
  • 20Km Transmission Distance 
  • Duplex LC Connector
  • Multi Mode Fiber 
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Transmission Wavelength 850nm
  • 550m Transmission Distance 
  • Duplex LC Connector
  • Single Mode Fiber
  • 10.52 Gbps Data Rate
  • Transmission Wavelength 1310nm
  • 1.5Km Tranmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Simplex LC Connector
  • 10 Gbps Data Transmission
  • WDM Technology 1270/1330
  • Bidirectional Transmission
  • 10 Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Duplex LC Connector
  • 1.25Gbps Data Transmission
  • CWDM Technology 1270nm
  • 80Km Transmission Distance
  • Single Mode Fiber
  • Duplex LC Connector
  • 622M Data Transmission
  • Wavelength: 1550 
  • Compatible with STM-4
  • 80Km Transmission Distance 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت توسط هوشمند ساختار اسپادانا محفوظ می باشد.