هوشمند ساختار اسپادانا

محصولات موجود در دسته بندی:

SFP 100G-1.25G

ماژول SFP هوشمند ساختار اسپادانا ، یک ماژول بسیار قابل اعتماد و با عملکرد عالی برای انتقال اطلاعات بر روی بستر فیبر نوری می باشد.
  • Single Mode Fiber
  • Simplex LC Connector
  • 1310nm TX/1550nm RX Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3
  • Bidirectional 20Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Simplex LC Connector
  • 1490nm TX/1550nm RX Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3
  • Bidirectional 80Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Simplex LC Connector
  • 1490nm TX/1550nm RX Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3
  • Bidirectional 120Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Simplex LC Connector
  • 1490nm TX/1550nm RX Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3
  • Bidirectional 160Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Duplex LC Connector
  • 1310nm PIN Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3ae
  • 20Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Duplex LC Connector
  • 1550nm PIN Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3ae
  • 40Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Duplex LC Connector
  • 1550nm PIN Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3ae
  • 80Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Duplex LC Connector
  • 1550nm PIN Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3ae
  • 120Km Transmission Distance 
  • Single Mode Fiber
  • Duplex LC Connector
  • 1550nm PIN Photo-detector
  • 1.25 Gbps Data Transmission
  • Optical interface compliant to IEEE802.3ae
  • 160Km Transmission Distance 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت توسط هوشمند ساختار اسپادانا محفوظ می باشد.