هوشمند ساختار اسپادانا

  • 8 port 10/100 switch
  • 8 POE switch
  • 2  10/100/1000 Up-Link ports
  • 8 port 10/100 POE switch
  • 2 Gigabit fiber LC fiber port
  • 1 Combo Port 
  • 10 port 10/100/1000 switch
  • 8 POE port
  • 4 LC fiber Up-Link port
  • 8 port 10/100/1000 POE switch
  • 8 fiber LC fiber port
  • 8 port 10/100 POE switch
  • 2 fiber LC fiber port
  • 8 port 10/100/1000 POE switch
  • two fiber LC fiber Port

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت توسط هوشمند ساختار اسپادانا محفوظ می باشد.