هوشمند ساختار اسپادانا

    • 24 Gigabit fiber optic ports
    • 4 gigabit Ethernet ports
    • 4 up-link SFP ports Core switch

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت توسط هوشمند ساختار اسپادانا محفوظ می باشد.