SAE Telecomminication (logo)

صنایع ارتباطی اس ای ایی (SAE)

هوشمند ساختار اسپادانا

خدمات ساخت و تولید

شرکت هوشمند ساختار اسپادانا (SAE) پس از سال‌ها تجربه در تولید، همکاری، خلاقیت، اتحاد و حرفه‌ای بودن را به عنوان نقشه راه و سنگ بنای خود ترسیم و پایه ریزی نموده است. ما در فضای رقابتی رشد کردیم و اعتقاد داریم که شرکای تجاری ما در صورت وجود تجارت شفاف می‌توانند استفاده هاي زيادي داشته باشند و این ها همه با به اشتراک گذاشتن منابع و همچنين ارتباطات آزاد محقق خواهد شد. ما تولید و گسترش محصولات نوین را سرلوحه کار خود قرار داده و در کنار افزایش کیفیت، رضایت قلبی مشتریان را برای همکاری‌های بلند مدت دنبال می‌کنیم

شرکت SAEو شرکای آن، به دنبال اهداف بی‌نظیر ی با وجود خدمات‌ تولید هستیم که موارد زیراز جمله آنها است :

طراحی جدید برای‌ نیازهای خاص

پوشش تمام نیازهای مشتریان در کمترین زمان

قيمت های رقابتی در مقایسه با سایر تولید کننده ها

کیفیت بالا محصولات برای رفع نیاز های مشتریان

ما معتقدیم که چنین روشی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود:

         درخواست کالا از شما، تأمین و تولید محصول از ما